ขอเชิญทำบุญไหว้พระเสริมศิริมงคล  เพื่อความโชคดีตลอดปี

 

โปรแกรมทำบุญไหว้พระ 3 วัน 2 คืน อาหาร 6 มื้อ

พัก ภูเรือ แซงค์ฌัวรี รีสอร์ท แอนด์ สปา

 

ST 1 วัดป่าห้วยลาด–วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง-วัดเนรมิตวิปัสนา

 

ST 2 วัดป่าห้วยลาด–วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง–วัดโพนทอง–พระธาตุสัจจะ

 

ST 3 วัดป่าห้วยลาด–วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง–นาแห้ว–วัดศรีโพธิ์ชัย-บ้านเหมืองแพร่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Mobile : 087-028-0516

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09942